Strukturyzowanie wody dla roślin

MIM-2 warto wykorzystywać w szerokim spektrum, na nas ludziach, zwierzętach ale też również roślinach. Życie na Ziemi składa się bowiem w większości z wody oraz jest wrażliwe na pola magnetyczne.

Pobieranie wody przez rośliny zależy od wielu czynników warunkujących zarówno jej dostępność dla roślin, jak i wpływających na wnikanie wody do korzeni. W roślinach zawartość wody ulega zmianom, przy czym zależy ona od gatunku oraz fazy rozwojowej. Największe ilości wody występują w owocach soczystych, w których jej zawartość mieści się w przedziale od 85 do 95%. Stosunkowo dużo wody zawierają organy młode, które charakteryzują się dużą aktywnością metaboliczną, a mianowicie merystemy i liście. Zawartość wody waha się w nich od 75 do 95%. Z kolei w korzeniach zawartość wody wynosi około 70 – 90%.

Woda stanowi istotny element prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, gdyż jest nie tylko składnikiem budulcowym, ale również substratem wielu reakcji chemicznych zachodzących w roślinie. Dodatkowo jest nośnikiem zarówno substratów, jak i produktów reakcji metabolicznych. Prawidłowe uwodnienie roślin determinuje ich aktywność oraz wpływa na intensywność wzrostu. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach wymagają obecności wody. W procesie fotosyntezy stanowi ona substrat, podczas gdy w procesie oddychania jest produktem. Woda łączy ze sobą poszczególne komórki roślinne. Cząsteczki wody, które wypełniają wakuole podtrzymują turgor komórek, a tym samym całych roślin. Umożliwia to na przykład odpowiednie ustawienie liści w stosunku do padających promieni słonecznych. 

Wraz z wodą transportowane są substancje mineralne niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin, produkty powstające w procesie fotosyntezy, a także wiele różnych substancji.

W przypadku używania do podlewania roślin wody strukturyzowanej, uzyskamy dużo wyższy stopień wzrostu nawet do kilkudziesięciu procent.

Dzięki MIM-2 można w dwojaki sposób oddziaływać / stymulować rośliny. Używając do podlewania wodę strukturyzowaną, ale również stosując sam Impulsator na 2 zakresie w okolicach systemu korzeniowego.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *