Woda Wielka Tajemnica (film) strukturyzowanie

Strukturyzowanie wody

Pod względem rozpowszechnienia woda jest po wodorze drugą substancją w całym Wszechświecie. Spełnia wyjątkowo ważną rolę zarówno w procesie formowania się gwiazd, jak i w procesie powstawania oraz rozwoju wszelkiego życia. Jest też jedną z najcenniejszych i najważniejszych substancji na Ziemi. Używamy ją codziennie. Nieomal od naszego poczęcia, a po urodzeniu nadal, woda staje się najbardziej zwyczajną-niezwyczajną substancją, z którą mamy do czynienia.  Istnienie wody warunkuje życie biologiczne we Wszechświecie. Wszystkie, dosłownie wszystkie procesy zachodzące na naszej planecie uzależnione są od obecności wody krążącej ciągle w zamkniętym obiegu – począwszy od wpływu na klimat po warunkowanie rozwoju i utrzymania wszelkiego życia – od najdrobniejszych organizmów, po rośliny, zwierzęta i ludzi

Woda jest niezbędnym składnikiem wszelkich płynów ustrojowych żywych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji przemiany materii i pozostałych reakcji zachodzących w organizmie. Wszyscy wiedzą, że bez wody nie ma życia. Już Tales z Miletu (624-547 p.n.e.) wygłosił następującą teorię:

WSZYSTKO  JEST  Z  WODY,  Z  WODY  POWSTAŁO  I  Z  WODY  SIĘ  SKŁADA.

NIE  ISTNIEJE  NA  ZIEMI  SUBSTANCJA,  MINERAŁ,  SKAŁA,  ŻYWY  ORGANIZM,

KTÓRY  BY  NIE  ZAWIERAŁ WODY.

Prof. W.W. Wernadskij

Spada na Ziemię, kapie na niej, pluszcze, paruje, jest zamrożona, płynie wewnątrz niej ok. 1,399 miliardów km3, czyli 1 398 898 000 000 000 000 000 000 000 litrów = 1 398 898 x 1021  litrów wody (tj. tysiąc dwieście sześćdziesiąt trylionów), z czego 97,2% znajduje się w oceanach.. Pijemy wodę, gotujemy, kąpiemy się w niej, wykorzystujemy w przemyśle, żeglujemy po niej.

Ciekawe, że w dawnych czasach ludzie czcili wodę, opowiadali o niej baśnie i legendy, w których ich bohaterowie niejednokrotnie wyruszali do cudownych źródeł po tzw. „żywą” wodę, która miała pomagać chorym i umierającym. Wodzie poświęcono wiele rytuałów i uważano ją  za kolebkę życia. Woda odgrywa też niesłychanie ważną rolę w wielu religiach.

https://youtube.com/watch?v=lLuzG6J6NyY%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dpl-PL%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Ważne!

Ze 100% wody istniejącej na Ziemi:

  • § 97% to woda słona nie nadająca się do spożycia,
  • § 2,7 % to wody lodowcowe (polarne),
  • § zaledwie 0,3%  to wody służące do picia, zanieczyszczane systematycznie od ok. 100 lat (tj. od chwili  powstania przemysłu).

Woda jest wspaniałym  rozpuszczalnikiem (tzw. polarnym) – rozpuszcza się w niej więcej substancji, niż w jakimkolwiek innym ośrodku. Rozpuszcza ona wszelkie składniki pożywienia, by mogły być przetransportowane do każdej komórki naszych organizmów, a także substancje dla organizmu zbędne transportując je następnie na zewnątrz. Wspaniała zdolność rozpuszczania zależy nie tyle od własności chemicznych wody, a przede wszystkim od  mocy istniejącej w niej informacji pozwalającej wodzie rozkładać inne substancje. „Informacja ta jest zapisana w wodzie jako «biblioteka programów» współdziałania wody z konkretnymi substancjami.” (W.D. Płykin, członek Międzynarodowej Akademii Informatyzacji przy ONZ). Oznacza to, że jedynie czysta, nienasycona związkami chemicznymi woda, o odpowiedniej strukturze, jest w stanie systematycznie wypłukiwać z organizmu wszelkie odpadowe produkty przemiany materii. Wybacz, Czytelniku trywializm, ale czy  można zmyć brud z ciała brudną wodą?  Dlatego podstawowymi wymaganiami stawianymi wobec wody jest już dzisiaj czystość oraz postać quasikrystaliczna, czyli heksagonalna (powiemy o tym dalej).

Woda utrzymuje  temperaturę ciała na odpowiednim poziomie – chroni zarówno przed przegrzaniem, jak i przed wyziębieniem stanowiąc wspaniały akumulator ciepła – praktycznie najlepszy w przyrodzie. Może dostarczać organizmowi energię – kropla wody rozpuszcza bez problemu grudkę soli; aby osiągnąć to inną metodą należałoby podgrzać tę grudkę do temperatury 801°C! Woda nie jest jednak  typowym składnikiem odżywczym (energetycznym) w potocznym rozumieniu (wgłębiając się bardziej w temat należy wszelako powiedzieć, że woda jest nośnikiem energii).

Woda utrzymuje odpowiednią wilgotność w gałce ocznej, stawach, skórze, błonach śluzowych itp., nawilża wdychane powietrze, amortyzuje (patrz: ochrona nienarodzonego dziecka podczas  ciąży),  ma zasadnicze znaczenie dla działalności enzymów i przemian metabolicznych (przemiana materii) w komórce, umożliwia przemiany pożywienia w energię, usuwa toksyny z narządów wewnętrznych poprzez skórę i nerki, stymuluje pracę wątroby i przepłukuje ją, zmiękcza stolec i przyśpiesza przechodzenie odpadów przez jelito, usuwając jednocześnie z niego toksyny.

W celu optymalizacji wszelkich biochemicznych procesów zachodzących w organizmie ludzkim woda – przede wszystkim  pitna – powinna spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim woda pitna nie powinna w żadnym razie zawierać: chloru i żadnych jego organicznych pochodnych, soli metali ciężkich (tzw. metali śmierci), związków azotowych, pestycydów, bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, fekalii, prostych związków organicznych ksenobiotyków, czyli związków chemicznych otrzymanych przez człowieka, o strukturze chemicznej niewystępującej w przyrodzie, do których organizmy nie przystosowały się na drodze wcześniejszej ewolucji (jest to większość trucizn i leków).

Woda powinna być także biologicznie dostępna dla komórek, czyli łatwo przyswajalna. Dlatego stopień napięcia powierzchniowego wody pitnej nie powinien być zbyt wysoki. W przeciwnym wypadku komórka wydatkować musi znaczną ilość energii na wykonanie pracy nad zmniejszeniem napięcia powierzchniowego, aby woda bez problemów została wchłonięta. Stopień mineralizacji wody powinien być możliwie niski, aby podtrzymywać jedynie elektrolityczny stan płynów ustrojowych. Woda powinna być także elektrycznie prawie obojętna, a najlepiej lekko zasadowa ze względu na to, że większość płynów ustrojowych ma niewielki odczyn alkaliczny (zasadowy).

Woda powinna być także strukturyzowana, ponieważ cała woda w organizmie jest wodą strukturyzowaną (ustrukturowaną) – podobnie jak woda metaboliczna powstająca w organizmie w wyniku spalania związków organicznych (białek, węglowodanów, tłuszczów). W oficjalnych testach jakości wody pitnej strukturze wody praktycznie nie przypisuje się jeszcze żadnego znaczenia. Jest to skutek nieświadomości, ignorancji i arogancji. Jakość wody pitnej w Europie Środkowej i Zachodniej regulowana jest prawem poprzez zbiór różnorodnych rozporządzeń. Gwarantują one, że w wodzie –  tym składniku nr 1 naszych organizmów i naszego pożywienia – nie będą się znajdowały bakterie, grzyby, algi, metale ciężkie, substancje chemiczne w ilościach większych niż opracowane i zapisane normatywnie. A któż ustala te normy i przepisy i na jakiej podstawie? W dodatku czy przydatność wody do spożycia może być oceniana tylko na podstawie przyjętych norm i wskaźników mechanicznych, chemicznych czy biologicznych?

Znaczenie ma więc również struktura wody, zwłaszcza pitnej  – ma to być fizyczna struktura heksagonalna, czyli sześciokątna, quasikrystaliczna, lodopodobna. Stwarza to możliwość przebiegu najważniejszych reakcji biofizycznych i biochemicznych. Właśnie taką strukturą charakteryzuje się metaboliczna woda w organizmie. W 1986 r. prof. Mu Shik Jhon, autor ponad 250 prac naukowych, światowy ekspert w dziedzinie badań wody, które prowadził przez 40 lat, ogłosił teorię na temat przyczyn chorób i przyczyn starzenia się organizmu. Według Jhona przyczyną starzenia się i wielu chorób jest utrata przez organizm wody o strukturze heksagonalnej. Warto dodać, że teorię tę poparł noblista Albert Szent-Györgyi. „Starzenie się jest spowodowane utratą heksagonalnej wody z narządów, tkanek i komórek. Odtworzenie strukturyzowanej wody w naszym organizmie może zwiększyć witalność, spowolnienie procesu starzenia, a także zapobiegać chorobom. (…).„Kiedy struktura wody w pobliżu komórek zostaje naruszona, komórki są bardziej podatne na bodźce zewnętrzne. W rezultacie komórki otoczone przez wodę o mniejszym stopniu heksagonalnej strukturyzacji są słabsze i bardziej podatne na osłabienie ich funkcji oraz mutacje genetyczne.” (Mu Shik Jhon). Potrzeba dopiero wydatkowania dużej ilości energii z organizmu, by nadać spożywanej wodzie odpowiednią strukturę poprzez odpowiednie ustawienie jej cząsteczek względem siebie.

PICIE  ŚWIEŻEJ,  CZYSTEJ,  STRUKTURYZOWANEJ   WODY 

JEST  JEDNYM  Z  NAJBARDZIEJ  NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ,

JAKIE  NALEŻY  STOSOWAĆ  DLA  ZACHOWANIA  ZDROWIA.

Zmiana ustawienia cząsteczek wody może być uzyskana przez oddziaływania ze strony sił, których źródłem są pola elektromagnetyczne i magnetyczne, pola elektrostatyczne (np. cząsteczek innych  pierwiastków lub związków    chemicznych), ciśnienie, temperatura, wpływy mentalne itp. lub kilka (również wszystkie) czynników jednocześnie. Budowa struktur wodnych jest więc uzależniona od wpływu oddziaływań otoczenia, w jakim woda przebywała. Z kolei zmiana sposobu ustawienia cząsteczek wody względem siebie może objawiać się zmianą takich właściwości jak napięcie powierzchniowe, własności biologiczne, przewodnictwo elektryczne, tzw. stała dielektryczna, postać widm spektroskopowych.

Wszelkie te zmiany mają wpływ na jeszcze jedną, najważniejszą funkcje wody w organizmie, jaką jest  przekaz bioinformacji. Proces ten jest fundamentalny dla istnienia życia Odbywa się on już na poziomie DNA za pośrednictwem zjawisk bioakustycznych i bioelektromagnetycznych stanowiących 90% wszystkich jego funkcji. Oznacza to, że DNA komórek emituje i pochłania dźwięki, a wibrujące geny pobudzają  chromosomy do emisji fal świetlnych (zjawisko elektromagnetyczne) w postaci tzw. biofotonów, które z laserową precyzją dokonują warunkującego życie przekazu informacji wewnątrz komórek i pomiędzy nimi. Proces ten odbywa się dzięki niezwykłym właściwościom wody zapewniającej sprawną komunikację wewnątrz- i międzykomórkową. Odpowiednie wibracje porządkują jej cząsteczki w płynną siatkę krystaliczną  przypominającą  kryształy lodu lub kwarcu zwaną strukturą heksagonalną (sześciokątną). W dawnych podaniach ludowych nazywano ją  wodą „żywą”.

NIEOBECNOŚĆ  SZEŚCIOKĄTNYCH  KRYSZTAŁÓW  MOŻE  BYĆ  OZNAKĄ,

ŻE  SIŁY  ŻYCIOWE  NA  DANYM  OBSZARZE

ZOSTAŁY  ENERGETYCZNIE  UPOŚLEDZONE.

Masaru Emoto

W strukturze heksagonalnej woda przechowuje wszelkie informacje. Dlatego woda powinna być, maksymalnie jak to możliwe, wolna od wszelkich obcych informacji pochodzących od oddziaływań chemicznych, elektromagnetycznych i wszelkich innych. Przekaz takich informacji do komórki zakłóca jej bio- i energoinformacyjne parametry. Bowiem WODA JEST TAKŻE  NOŚNIKIEM INFORMACJI MOLEKULARNEJ – przenosi informacje m.in. o zapotrzebowaniu jakiegoś organu na substancje odżywcze, a w zależności od rodzaju i natężenie wpływów, z którymi woda miała w przeszłości kontakt, posiada ona zróżnicowane własności. Czy  woda  nasycona  związkami  chemicznymi pochodzącymi  spoza  organizmu oraz poddawana wpływom innych, różnorodnych czynników (m.in. szkodliwych pól elektromagnetycznych) jest  w  stanie przekazać  właściwe  informacje?

STRUKTURA WODY  JEST O WIELE WAŻNIEJSZA,  NIŻ  SKŁAD  CHEMICZNY.

STRUKTURA TA  REAGUJE  NA WSZELKIE  ZAKŁÓCAJĄCE  JĄ  CZYNNIKI.

Prof. Rustum Roy 

Niezwykłą zdolność heksagonalnej struktury wody do zapamiętywania i przekazywania informacji (tzw. pamięć wody) odkrył w 1979 r. Rosjanin dr G. N. Szangin-Bieriezowskij (o rezultatach badań jego zespołu w ówczesnym ZSRR wiedziała praktycznie jedynie bardzo wąska grupa naukowców). Wnioski płynące z rosyjskich doświadczeń były jednoznaczne: struktury wodne mogą zapisywać informacje biologiczne, chemiczne i fizyczne.

Odkrycie to potwierdziło  później wielu innych naukowców zajmujących się badaniem właściwości wody – przede wszystkim francuski naukowiec prof. Jacques Benveniste, który zjawisko pamięci wody odkrył ponownie w 1988 r. J. Benvensiste doszedł do wniosku, że woda jest nośnikiem i przekaźnikiem  elektromagnetycznego sygnału molekularnego. Cząsteczki wody emitują więc sygnały elektromagnetyczne stając się zarówno nadajnikami jak i odbiornikami fal EM. Ma więc woda dzięki temu swoistą pamięć molekularną, której podłożem są zjawiska elektromagnetyczne pośredniczące przy przekazywaniu informacji między cząsteczkami.

Doświadczenia Szangin_Bieriezowskiego oraz Benveniste potwierdziły, że cała przyroda przesycona jest ekstremalnie słabymi sygnałami elektromagnetycznymi zakodowanymi w molekułach różnorodnych substancji i że   sygnały te potrafią inicjować procesy biologiczne w organizmie. Nie jest to nic dziwnego, bowiem „Organizm jest wiązany w funkcjonalną całość polami elektromagnetycznymi, czyli magnetyzm jest siłą, która utrzymuje wszystko w całości.” (prof. Włodzimierz Sedlak) Elektromagnetyczne sygnały zapisane są w „pamięci” wody, która jest zdolna do ich przechowywania i przenoszenia. I to woda odpowiada za przekazywaniemolekularnej informacji między cząsteczkami substancji, w tym żywych komórek. Jest to więc potwierdzenie kluczowej roli wody w przekazywaniu molekularnych sygnałów elektromagnetycznych.

Okazuje się w takim razie, że komunikacja intermolekularna na drodze chemicznej nie jest jedynym sposobem przekazu informacji. Wnioski zespołu badawczego J. Benveniste  współgrały doskonale z wysuniętą  wiele lat później hipotezą przez Jewgienija Fiesienko, dyrektora Instytutu Biofizyki Komórki Rosyjskiej Akademii Nauk na konferencji „Klasyczna nauka i medycyna naturalna”. Fiesienko stwierdził, że przyczyn dziwnych efektów, które powstają przy oddziaływaniach bardzo słabych roztworów na ludzki organizm należy  szukać  w wodzie („Dołowaja priessa” nr14, 27.10.1999). Również inny znany rosyjski naukowiec W. L. Wojejkow pisze: „Cała dwustuletnia praktyka homeopatii świadczy o tym, że czysta w swoim składzie chemicznym woda może mieć olbrzymią aktywność biologiczną, przy czym jej konkretna aktywność zależy od jej prehistorii”.

Wnioski J. Benveniste potwierdzają m.in. japoński badacz Masaru Emoto, prof. Luc Montagnier (noblista z 2008 r. w dziedzinie fizjologii i medycyny), światowej sławy koreański naukowiec prof. Mu Shik Jhon, a także rosyjski uczony prof. Stanisław Zenin. Profesor Zenin jest kierownikiem Problemowego Laboratorium Naukowego Uzasadniania Niekonwencjonalnych Metod Diagnostyki i Leczenia Federalnego Naukowego Centrum Kliniczno-Eksperymentalnego Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej. Odebrał staranne wykształcenie w dziedzinie fizyki, chemii, biologii oraz  filozofii. Jako pierwszy w świecie obronił w 1999 r. (wg innych źródeł – w 2003 r.) w Instytucie Problemów Medyczno-Biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk pracę habilitacyjną dotyczącą pamięci wody. Otrzymał tytuł „doktor nauk o pamięci wody”.

 „Woda ciągle intrygowała naukowców swoimi anomalnymi właściwościami. W końcu na granicy XXI wieku główna tajemnica wody została wyjaśniona. Okazało się, że woda składa się z supermolekuł, tzw. klastrów lub komórek charakteryzujących się molekularną heksagonalną strukturą. Struktura ta  zmienia się, jeśli na wodę będziemy oddziaływać w różnorodny sposób – chemicznie, elektromagnetycznie, mechanicznie i …informacyjnie. Pod wpływem takich działań molekuły potrafią przebudowywać się i w taki sposób zapamiętywać każdą informacje. Fenomen pamięci strukturalnej pozwala wodzie wchłonąć w siebie, przechowywać i wymieniać się z otaczającym środowiskiem danymi, których nośnikiem są barwy, myśli, muzyka, modlitwy lub zwykłe słowo. Wygląda w takim razie na to, że każda żywa komórka zawiera wszelką informację o całym organizmie, każda molekuła wody potrafi wchłonąć w siebie informację o całym planetarnym systemie.” (prof. Paweł Goskow, „Mir wody”)

W świetle wyników najnowszych badań naukowych nieodzowne jest nowe spojrzenie na tzw. normy czystości wody. Niezbędne jest ustalenie nowych normatywów w tym zakresie. Istotny jest zwłaszcza problem wpływu pól wibracyjnych pochodzących od wielkich mediów wprowadzanych do wód na ich skład, również skład wód podziemnych. Uszkodzone na skutek destrukcyjnych działań wibracyjnych struktury wodne zachowują swój stan bardzo długo. I nic nie pomoże oczyszczanie wody nawet przy pomocy aparatów osmotycznych. Owszem – filtry osmotyczne dokładnie usuną z wody wszelkie bakterie, wirusy, metale ciężkie, pasożyty, zarodniki grzybów, algi itp. zanieczyszczenia. Jednak woda zachowa wibracje tych zanieczyszczeń w postaci energetycznego, elektromagnetycznego „śladu”.

KAŻDE  ENERGOINFORMACYJE  CZYNNIKI  WPŁYWAJĄ  NA  STRUKTURĘ  WODY

I  MOŻNA TO  BADAĆ, MONITOROWAĆ,  DIAGNOZOWAĆ 

PRZY  UŻYCIU SZEROKIEJ  GAMY  METOD  I  ŚRODKÓW.

prof. Paweł I. Goskow

 „«Ślad na wodzie» – to zdolność do tworzenia i przechowywania informacyjnego obrazu zachodzących w niej procesów. I nie jest to płaski obraz – to obraz przestrzenny. (…) Różnica między zwykłym fizycznym śladem, który widzi się na powierzchni przez kilka dziesiątków sekund, a śladem informacyjnym jest taka, jak różnica między zwykłą fotografią i hologramem konkretnego obiektu. Na fotografii każdy punkt daje informację o sobie samym, w hologramie zaś każdy punkt daje informację o wszystkich sąsiednich punktach.” (prof. W.D. Płykin, „Cifrowaja woda obieszczajet biezbrieżnyje pierspiektiwy – «W naczalie było SŁOWO» ili slied na wodie”).

Destrukcyjne wibracyjne zanieczyszczenia będą później emitowane  jako fale charakterystyczne dla czynników, które były ich pierwotnym źródłem. Reasumując: woda „zapamiętuje” wibracje ośrodków (mediów), w których (z którymi) przebywała (stykała się).

Istotny jest w takim razie ciągle fakt, że wewnętrzna struktura wody stanowi decydujący czynnik jakości, a nie został on włączony do uregulowań prawnych. Tym niemniej podejmowane są już starania, aby przynajmniej termin „struktura wody” przyjąć do wytycznych WHO dotyczących wody pitnej. Od pewnego czasu zagadnieniami struktury wody zajmuje się Komitet ekspertów afiliowany przy Światowej Organizacji Zdrowia WHO.  „Po ponad dwudziestu latach zbierania doświadczeń doszliśmy do przekonania, że do kontroli jakości wody pitnej należy włączyć również parametry fizyczne, ponieważ odgrywają one bardzo ważną rolę dla zdrowia. Stabilność bakteriologiczna wody pitnej jest bardzo ważna. W przypadku wody z wodociągów stanowi to mniejszy problem, ponieważ okres od wytworzenia do konsumpcji wynosi zwykle kilka godzin, najwyżej dni. Gorzej jest z wodą butelkowaną. W tym przypadku od momentu napełnienia do konsumpcji może minąć kilka tygodni a nawet rok i więcej. Również w tej dziedzinie należałoby opracować odpowiednie normy.” (prof. Jurij Rachmanin, ekspert WHO, wiceprzewodniczący Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych).

TRADYCYJNE  MYŚLENIE  O  ZWYKŁYM  UZDATNIANIU  WODY

NALEŻY  ODŁOŻYĆ JUŻ  DO  LAMUSA.

„Na wodę można wpływać różnymi oddziaływaniami zmieniając jej strukturę. Może ona, podobnie jak na magnetycznej taśmie, zanotować wszelkie informacje. Zrozumieliśmy, że energetyczne ciało człowieka, jego aura, wpływają na wodę zmieniając jej właściwości.”(prof. P. Goskow, „Uczeni dokonali pomiarów duszy”, G.B. Tielnow, 2006 r.). Można więc przygotowywać „uzdrawiającą wodę”. Przygotowana indywidualnie uzdrawiająca woda posiada zespół pozytywnych charakterystyk i komplet właściwości niezbędnych do uzdrawiania konkretnej osoby, ze wszystkimi jej przypadłościami. Zrozumiałe, że taka woda będzie skuteczniej

odbudowywać pracę układów funkcjonalnych, narządów, tkanek i komórek organizmu, jak również delikatnych struktur biegunowych tej osoby, dla której została przygotowana.

Według prof. S. Zenina jest możliwe, że ludowi znachorzy, uzdrowiciele, szamani, plemienni czarownicy mogą mocą swoich myśli wpływać na stan wody zmieniając jej elektroprzewodnictwo i inne właściwości. Naukowiec uznał, że istnieje po prostu czwarty stan wody – oprócz fazy stałej, ciekłej i gazowej – stan fazy informacyjnej. Pozwala on zapisywać, przechowywać i przekazywać wszelkie informacje chemiczne, fizyczne i biologiczne. „Znaleziono nowy stan substancji – informacyjny. Oznacza to, że  w przypadku oddziaływań mentalnych ze strony ludzi, powinni oni wpływać na wodę przez odpowiednio długi czas i wyjątkowo silnie emocjonalnie, aby nadać jej odpowiednie właściwości. Przestały więc być bajką opowieści o czarownikach posługujących się „martwą” i „żywą” wodą. Przeniknięcie do struktur o nanowymiarach pozwoliło «zobaczyć» klastry wodne skupiające molekuły wody w charakterystyczny sposób pod wpływem czynników zewnętrznych – myśli, słów, muzyki, pola magnetycznego, substancji chemicznych itp.” (S. Zenin).

Dokładnie taki sam wniosek wysnuł na podstawie swoich badań Masaru Emoto. Analizę wody przeprowadzał m.in. przy pomocy rezonansu magnetycznego (ang. MRI – Magnetic Resonance Imaging – to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów badanych obiektów, np. organizmu człowieka). Stwierdził, że woda przedstawia uporządkowane struktury krystaliczne stanowiące obraz elektromagnetycznych właściwości wody. Emoto uznał, że podstawą zjawiska pamięci wody jest częstotliwość wibracyjna, fala rezonansowa, która przenosi ludzkie emocje na całe środowisko – ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty. Z tego względu japoński badacz zaleca, aby błogosławić wszelkie pokarmy, które zjadamy, powstrzymywać się od wszelkich negatywnych emocji, stać się źródłem emocji wybitnie pozytywnych  i często się modlić.

„Wpływ na strukturę wody następuje bardzo często i zachodzi to poprzez matrycę biopola. Wystarczy zmienić sposób myślenia, a otrzymamy zupełnie inną wodę. To może okazać się lepsze lub gorsze dla organizmu. Wszystko zależy od tego, jaki przyjęliśmy sposób myślenia.

Energoinformacyjne środowisko jest potwornie zanieczyszczone scenami przemocy, pornografii, obrazami wojen i wojen. Pozornie wydaje się to niegroźne. Przecież to tylko teksty, filmy, fotografie. Nic bardziej błędnego. Woda zapamiętuje wszystko (…) A jeśli tak, to człowiek składający się z wody, przedstawia sobą zaprogramowany system. Każde oddziaływanie czynników zewnętrznych, w tym i komunikacja interpersonalna, skutkuje zmianami w strukturze i składzie biochemicznym wszelkich płynów ustrojowych. Ma to miejsce na poziomie komórkowym, a nawet programuje DNA aż do jego zniszczenia.” (prof. Stanisław Zenin, „Mir wody”,).

WODA ZAPAMIĘTUJE  DŹWIĘK, ŚWIATŁO, KOLOR, MUZYKĘ,

MYŚLI, IDEE, MODLITWY.

CZŁOWIEK  SKŁADA  SIĘ  PRZECIĘTNIE  W  75%  Z  WODY,

WIĘC  WSZELKIE  ODDZIAŁYWANIA   PROGRAMUJĄ  WODĘ,

Z  KTÓREJ  SIĘ  SKŁADAMY.

„Czy wpływamy poprzez wodne środowisko – człowiek na człowieka – swoimi myślami, słowa-mi, takimi uczuciami jak zawiść czy miłość? Czy jesteśmy zdolni do programowania siebie i bliskich? Oczywiście, naukowcy to potwierdzili i to, że takie stany jak znużenie, niezrozumiała agresja, rozdrażnienie i wiele chorób mogą pojawiać się jako skutki negatywnego bioinforma-cyjnego oddziaływania.” (prof. Paweł Goskow, „Mir wody).

MUSIMY  WIĘC  BYĆ  OSTROŻNI  I ODPOWIEDZIALNI  ZA  KAŻDE NASZE  SŁOWO

ORAZ MIEĆ SWIADOMOŚĆ,  ŻE  PONOSIMY  ODPOWIEDZIALNOŚĆ,

ŻE WPŁYWAJĄ ONE NA NASZE DZIECI,  NA WSZYSTKICH WOKÓŁ,

NA STAN  ZDROWOTNOSCI WODY,  KTÓRĄ  PIJĄ WSZYSCY.

Prof. Ludmiła Bołotowa, Rosyjska Akademia Nauk

„Fenomen strukturalnej wody pozwala przypuszczać, że wszystko, co się dzieje wokół, łączy ze sobą wszystkie systemy życia i każdy z nas jest ogniwem w nieskończonym łańcuchu przekazywania informacji. Dodatkowo każdy z nas jest źródłem informacji. Każde nasze oddziaływanie, myśl, emocja, wypowiedziane słowo oddzielają się od nas i są zapisywane w strukturach wodnych. Informacyjny «brud» zatruwa wodę osadzając się w jej pamięci.” (rekapitulacja z dokumentalnego filmu „Wielikaja tajna wody” – „Wielka tajemnica wody”, 09.04.2006 r. , telekanał „Rossija”).

*******

„Wodo!

Wodo, nie masz smaku, ani koloru, ani zapachu,

nie można ciebie opisać,

pije się ciebie nie znając ciebie.

Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym życiem.

Obdarzasz nas rozkoszą, której niepodobna pojąć samymi zmysłami …

Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie …”

       Antoine de Saint-Exupery, „Ziemia, planeta ludzi”

Autor: Janusz Dąbrowski

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *